Eskilstuna Budoklubb
Om Ju-Jutsu
Börja träna
Våra instruktörer
Frågor & Svar
Bildgalleri
Barnträning

Historia
Var ju-jutsuns historia börjar beror på hur långt tillbaka i tiden
man vill gå. Det brukar sägas att den indiske buddhistmunken
Daruma, som på 500-talet förde zen-buddhismen till Kina, utövade ju-jutsu. Säkerligen har många grundläggande principer och tekniker i ju-jutsu hämtats från Kina till Japan.
    Men att ju-jutsu har rötter i Indien och Kina är inte detsamma som att ju-jutsu utövades. Inte förrän långt senare får avancerade system av obeväpnade kamptekniker som bygger på mjukhetens princip detta namn i Japan. I Sydafrika fick den svenske sjukgymnasten, boxaren och idrottsmannen Viking Cronholm lära sig ju-jutsu av en engelsk officer.

Cronholm återvände till Sverige 1907 och introducerade
genast ju-jutsu. Den första offentliga uppvisningen - följd av en självförsvarskurs - genomfördes i januari 1908.
Cronholm fortsatte sina studier för flera japanska mästare.
Hans första demonstrationer av ju-jutsu i Stockholm blev enormt uppmärksammade och han möttes med stort intresse av de främsta idrottsledarna i Sverige.
    Cronholm ägnade sig under återstoden av sitt liv åt att utbilda militärer, poliser, väktare och andra uniformerade grupper i närstrids- och självförsvarsteknik. Cronholm demonstrerade dock gärna sin ju-jutsu i idrottsföreningar.
    Genom Cronholms insatser blev jiu jitsu ett känt begrepp i Sverige. Genom att så många människor fick lära sig hans tekniker, kom ju-jutsu inte heller att omges med den mystik, som ofta kännetecknat budo. Det måste understrykas att Cronholms ju-jutsu aldrig utvecklades till något idrottsligt system eller tränades systematiskt och i större skala i några idrottsorganisationer
Den ju-jutsu Cronholm utövade har dock många likheter med dagens och många av de tekniker han lärde ut tränas även i dag men i ett något annorlunda utförande.

Viking Cronholm var aktiv, bland annat med uppvisningar, ända upp i 75-årsåldern. Han avled 1961 i en ålder av 87 år. Cronholm var en föregångsman även så till vida att han mycket gärna lärde ut ju-jutsu till kvinnor; hans hustru Ester var mycket kunnig i ju-jutsu.
    Genom Cronholms insatser blev ju-jutsu den budo som har den utan jämförelse längsta historien i Sverige.

 

Soke Hans Greger
Daruma
Soke Hans Greger
Viking Cronholm

 

Postadress
MunktellArenan
Verkstadsgatan 5
633 42
Eskilstuna
Besöksadress
MunktellArenan
Verkstadsgatan 5
633 42
Eskilstuna
Telefon
073-277 02 03
E-post
lars_gr@hotmail.com Webbmaster
lars_gr@hotmail.com
Organisationsnr
817605-3869
Bankgironr
5533-9444